KÖPRÜ ve VIYADÜK AYAK KALIPLARI

Kolon kalıplarımız tamamen sac kalıp olabildiği gibi, plywood yüzeyli kolon kalıbı olarak da imal edilmektedir. Ancak ayarlı kolon kalıplarının sac kalıp şeklinde olması tavsiye edilir. Çünkü ayarların yapılabilmesi için kolon kalıbı iç yüzeyinde çok sayıda bağlantı deliği açmak gerekmektedir. Delik sayısı arttıkça plywood’un dayanımı azalır ve su alma ihtimali artar. Bu nedenle birkaç beton dökümünden sonra kolon kalıbındaki delikler beton yüzeyde iz bırakmaya başlar. Bürüt beton özelliğini yitirir.

Dolayısıyla ayarlı kolon kalıpları sac kalıp şeklinde olmalıdır. Kolon kalıplarımız ve ayarlı kolon kalıplarımız kolonun ölçülerine ve yüksekliğine bağlı olarak elle veya vinçle kullanılır. Yüksekliği 4 metreyi geçen kolon kalıpları ve ayarlı kolon kalıplarında kalıpların birbirlerine bağlantıları çok pratik olmalıdır.

Gerek kolon kalıpları ve gerekse ayarlı kolon kalıplarını düz kalıplar şeklinde yapmaktayız. Köşe birleşimlerini kalıp köşebentleri ile yapılmaktadır. Kolon kalıpları ve ayarlı kolon kalıplarının düzgün beton oluşturmalarının bir başka etkeni, kullanılan payandalardır. Payandalar sağ-sol gergili vida şeklinde ve güçlü olmalıdır.  Aksi takdirde kolon kalıpları ve ayarlı kolon kalıpları dönebilir.

.

celikksanKÖPRÜ ve VIYADÜK AYAK KALIPLARI